play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

Michael Amushelelo afiyapo ongudu yo NEFF

todayJuly 1, 2024 27 12

Background
share close

Omuxwaxwameki  wo shiwana no ku li oshilyo sho ngudu yo Namibia Economic Freedom Fighter Michael Amushelelo, okwa shiivifa  eli kufamo mo ngudu yavo  yo pa politika.

Omushelelo edi okwe di popya meshangelo olo apitifila oikundaneki yo makwatafano omalungula opaungoba onghela.

Omushelelo oo akala oshilyo sho ngudu yo Namibia Economic Freedom Fighter onga Commisara, meshangelo olo atulako okwati , oshi li tashi nyemateke oku shii vifila oshiwana kutya ota fiyepo ongudu yo NEFF.

Nande ongaho ta popi kutya, ota kwa sh li paleke kutya natango onghee ta kala omukomesho wo shiwana oku shi popila opo ta shi pumbiwa.

Amushelelo me shangelo laye ta longifa omito oku yandja olupandu  ku keshe umwe oo akala noku mu yambidida yee ta kwa shi li paleke kutya,  oku na oku twikila noku kondjela oshiwana.

Nande ongaho meshangelo laye ina ye li famo kutya,  omolwashike aninga etokolo lo ku li kufamo mongudu yo NEFF.

 

 

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%