play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

President Mbumba a yandja omukumo kovakelefiti veli tulemo moilonga yetumo

todayJuly 8, 2024 9 5

Background
share close

OmuPresident Nangolo Mbumba  okwa yandja omukumo kovakelefiti  va ulike eyambidido lavo moinyangadalwa yetumo longeleka,  tashi pitile pamakwafo oshimaliwa, eliyambo oshoyo oku kwafela moilonga keshe yongeleka.

Omupresident Mbumba,  edi okwe dipopya pefimbo letyapulo ne dimbuluko loshiindingili oshi 154th sho shitufitumo osho sha danenwa komukunda Omandongo  moshikandjo hoololo sha  Onanyena moshitopolwa sha  Oshikoto olomakaya,  elalakano oku yandja efimaneko kovatumwa ve vaengeli voshilongo sha SUOMI ovo vafikilile moshilongo okweeta  evaengeli vali vafikila momukunda Omandongo mu July 1870.

Mbumba moshipopiwa shaye okwa pula, ovakelefiti vakalepo eitavelo lavo,  osho ati otave shiningi noku dulika komilandu domishangwa mombibeli noku ulika ohole oshoyo omakwafelo kovashiinda vavo,  naavo veli momumbwe ngaashi naana oshi hololewa aasho sha yandjelwe kwaavo va etele evaengeli tete moshilongo pomafimbo enya.

Okwatwa omukumo ova kelefiti vaha sholole,  ndee vakale vena onyati nomukumo weitavelo oku pitila momaupyakadi elili noku lili oo haa dulu oku holoka, osho tati oshili edidiliko loku yandja efimaneko kwaavo va etele etumo moshilongo.

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%