play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

Ovalandifi vomo mapandavanda moWindhoek tavakeme oinima yavo oyo hainyekwako kopolifi yoshilando.

todayJuly 10, 2024 10

Background
share close

Ovalandifi vomo mapandavanda melelo loshilando sha Windhoek,  ovo hava longele koshi yehangano lo Namibia Informal Sector Organization (NISO), onghela ovali mehololo madilaadilo lopambili.

Mr. Kandenge Veripii, eli omukalelipo wova hololi madilaadilo oye ayandja omukanda kemo ponele  yavakwao.

Ovalandifi vomo mapandavanda ovovo va talika hava landifile shiheli paveta po Katutura Woermann  oshoyo komesho yofitola yo Shoprite modoropa.

Umwe womo valandifi , Martha Hamunyela oo alesha omukanda kemo ponele yavakwao okwati , oilandifomwa yavo  omo veli kwatelela muyo oku limonena oshimaliwa nova ulika ekemo lavo eshi hava nyekwa oilandifomwa yavo  ko vanambelewa vopolifi yoshilando sha Windhoek.

Hamunyela tapopi nenyeme nghene onghalo ili yeva kuma oku liyambidida oshoyo oku yambidida yoo ovaneumbo vavo.

Ovalandifi ota vapula opo elelo loshilando sha Windhoek,  lixulifepo okuva nyeka oinima yavo osho tavati ohave shiningi pehena nande ekunghililo lasha,  no vapula yoo  opo ovanambelewa vopolifi vaxulifepo oku vaningila omaningo onai.

Mr. Veripii  tadenge omufindo nghene navo vena ehalo oku longela kumwe nelelo loshilando sha Windhoek,  osho tati ota shiningwa moku tulapo omilandu udafano twokumwe.

Omukanda kemo wovalandifi vomomapandavanda, owa tambulwako kwao eli mayora welelo loshilando sha Windhoek Queen Omagano Kamati, Omunambelewa kulunhu melelo loshilando sha Moses Matyayi,  oshoyo ovanambelewa vakwao velelo loshilando sha Windhoek.

 

 

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%