play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

Minister wo mauyelele okwati, kape na vali efilonghenda tali ka ya ndjwa oku shangifa oukalata veengodi, konima yomafiku 31 March 2024.

todayMarch 23, 2024 8 2

Background
share close

Minister wo mauyelele no makwatafano opautekinology Emma Theofelus,  okwati kapena efilonghenda vali tali kayandjwa moku wedelako komafiku oku lishangifa oukalata veengodi dopeke.

Minister edi okwe dipopila meumbo lomutumba wopashiwana oshivike eshi tati konima yefiku la xuuninwa lomafiku 31 March 2024, ka pena vali ovo tava kapewa omito yefilonghenda opo vashangife oukalata vavo.

Okwati oukalata veengodi aveshe ovo tave ke li halukwa ina vashangifwa oku fika mo 31 March 2024, ovena oku tetwamo momepo oule weehani dili 3.

Emma tapopi kutya ,  ovalongifi voukalata avo ina veli  shangifa natango ota vaka tuminwa omatumwalaka omalodwelo noita va kadula oku longifa oukalata vavo vali.

Minister ta pula ovalongifi aveshe veengodi dopeke moshilongo va kwashilipaleke kutya, ovalongifa omito yoku shangifa oukalata vavo, omanga efimbo lefilonghenda olo la tu lwapo fiyo 31 March ina li fika.

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%