play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

Oshikonga she tando lo uhaku wo mesho oshi li metifa ko shitopolwa sha Otjozondjupa.

todayMay 15, 2024 11

Background
share close

Oshikondo shouhaku moshitopolwa sha Otjozondjupa melongelo kumwe no programa yo kwaa mena oupyakadi wo ku ha monako oshi li metifa mo shitopolwa,   sha kwa tela komesho oshikonga she tando lo mesho mo shipangelo sha Grootfontein.

Oshikonga ota ku lo potwa sha kwa telwa komesho kova nambelewa vouhaku oku dja koshipangelo sha kula sha Windhoek,  oshoyo ova liyambi vadja ko Germany na  US, no sha fanekwa ta shii fiyo omo mafiku 17 May.

Osheendo sho  vanambelewa vo uhaku ota ku lopotwa sha kwa telwa komesho komu Dr. Helena Ndume, oo ena ounongo wo matando omesho.

Pefimbo loshikonga shili metifa konyala oo na ku mona ouwa vefike po 450 okwa tee lelika vaka kale va mona ouwa ou oku dja moshitopolwa ngaashi Otjozondjupa, Kunene, no Omaheke.

Dr. Ndume ta yelifile oikundaneki nghene sha fimana oku yandja eyakulo koshiwana unene osho shili mo mumbwe.

Okwa longifa yoo omito oku pupula kombuda ovanambelewa vo uhaku okudja pondje yoshilongo ovo veya oku liyamba  opo oprojeka ihange omalalakano aayo.

Lwopokati oopo oo eli ngoloneya wo shitopolwa sha Otjozondjupa  James Uerikua,  naye okwa ulika eudo nawa laye tati ombelewa yaye oye li pyakudukwa alushe oku ya mbidida eeprograma odo dili  mouwa w omakwafelo oshiwana.

Osheendo sho ku yandja omayakulo omesho okwa teelelika shika kale ko mudingonoko wa noko Katima mulilo momwedi twa taalela,  noku ka yandja omakwafo ouhaku woku monako ko vanaudu vedulife po  700, omanga mo mwedi wa July tava ka kala koshipangelo ke Ngela oko tava ka yandja omakwafo kovanaudu vedulife po 600 nokonima ota va kaya koshitopolwa sha Shana no Shikoto.

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Similar posts

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%