play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

Omukainhu adipawa ko honda yaye sha ningilwa ko mesho younona vavo va2

todayMay 17, 2024 72 141

Background
share close

Opolifi ya Namibia ko shitopolwa sha Shikoto oya lo pota oshiningwanima she dipao olo la ningilwa omukainhu womido dili 36  shaningwa  komesho yo unona vaye, taku lopotwa adipawa ko honda yaye yo mido 44.

Olopota oyati omukainhu okwa tuwa no mbele noku xulifila po shiningwanima.

Shelikwatelela kwao eli omukonaakoni wo imbuluma elilepo oshitopolwa mwa ningilwa oshiningwanima ,
Deputy Commissioner Titus Ekandjo nena okwa lombwela oikundaneki kutya, oshi ningwanima osha holoka onghela konguloshi lwopo  23h00,  mo mukunda  Iindongo yaKeelu ta uhangwa moshikandjo hoololo sha Omuthiya.

Nakufya okwa tongololwa nedina kutya oye nomufeekelwa moshinima okwa patululilwa epeko li na sha no mahepeko ominyonena do mahepeko omo maumbo.

Ehokololo ota lipopi kutya, pefimbo oshiningwanima sha holoka,  na kufya okwa hangwa anangala pamwe nounona vaye veli 2,  kamwe komido dili 3 na mukwao wo mido 7,  pefimbo ohonda yaye yeya mo nduda yavo omo hava nangala, opo nee tava hovele oku tanguna,

Ekandjo  okwati omufeekelwa okwa kufa ombele no ku itwifa omukainhu lwoikando ili 7, emutwa ko mbuda nomo fingo eshi ninga komesho younona vavo va 2.

Ovashiinda ota kulopotwa vali vauda nghene na kufya takuu no kwali veya,  ashike pefimbo vafika na kufya okwa xulifa nale ahangwa eli mekungu lo honde monduda yavo omo hava nangala.

Omunambelewa wopolifi okwati omufeekelwa konima yoku longa oilonga yoshikulumuna,  okwa djamo meumbo tai keumbo la meme waye noku lo mbwela meme waye kutya, okwa fiya adipaya ohonda kadona yaye.

Omufeekelwa oye twoo oo okwa to meka yoo imwe yo meenduda deumbo la meme waye, ashike  omundilo owa li wa dimwa meendelelo pakwafelo laavo valipo.

Ekandjo okwati olutu la na kufya ola tutumbilwa konautalala yopolifi ya Muthiya, oku ningilwa omakonaakono no vapambele va nakufya ova shiivifilwa.

Omufeekelwa okwa mangwapo, nota holoka komesho yomangu ya Magistrate wa Ndangwa mo mandaxa

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%