play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up

Oshiwambo

ANC okwati ita ta mbulako omalombwelo eengudu odo tadi pula opo omupresident Cyril Ramaphosa afiyepo oshipundi.

todayJune 3, 2024 2

Background
share close

Ongudu yo mangeli mo South Africa, yo African National Congress oyati ita ika ta mbulako omalombwelo eengudu odo tadi pula opo President Cyril Ramaphosa,  adjeko ko shipundi opo va dule nawa oku longela kumwe pambwida lo ku kwa tela komesho oshilongo.

Oshili oshikando sho tete mo ndjokonona yo shilongo osho ongudu yo ANC tai sheendifa nai oku dja moidjemo yo mahoololo konima yo mido 30 ya kala no ku kwa tela komesho oshilongo.

Pefimbo eli ongudu yo ANC,  ota itale kee nghendabala doku longela pamwe pamuhanga nee ngudu dikwao do politika naashi osha etififwa koidjemo ya nghundipala oku hoololwa koshiwana opo ikwatele komesho oshilongo ngaashi sha kala noku didilikwa mo nakudiwa.

Hamushanga wo ngudu yo ANC Fikile Mbalula ,  ta yelifile oikundaneki kutya, Ramaphosa oye ta kala omukwateli komesho wo ngudu no mapopyo ile omalombwelo oo taa pulwa kee ngudu di mwepo afiyepo oshipundi opo va dule nawa okuya momuhanga , itaa ta mbulwako kongudu yo ANC.

Okwati  omu President Ramaphosa,  oye eli no ta kala omupresdent wo ngudu yo  ANC.

Mbalula tapopi kutya ongudu yo ANC oya manguluka okuya mee nghundafana no ngudu keshe yo papolitika opo ku etwepo epangelo lipe.

Ongudu yo  ANC ota ku lopotwa ya likola aashike ee % di dulife po  40%  dova hoololi okudja moidjemo yo mahoololo oo aliko oshike sha dileko.

Written by: Veronika Haulenga

Rate it

Post comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


0%